BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu - Nabór pracowników

Elbląg 2020-02-04

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta ds Finansowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Edyta Hinc


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Edyta Hinc wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg 2019-11-29

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Specjalisty d/s obsługi Sekretariatu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Paulina Naruć


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Paulina Naruć wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg 2019-11-28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata / kandydatkę do pracy na stanowisko: referenta ds finansowych

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk; 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195

Wszystkie informacje niezbędne wymagania, pożądane wymagania, główne obowiązki, wymagane dokumenty w załączniku poniżej.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 17.01.2020 r. do godz: 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Magdalena Rudzik  telefon 55-232-74-31.

pełny zakres obowiązków i informacje w załączniku poniżej:

Elbląg 2019-10.04

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Stażysta w Sekcji Epidemiologii


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Julia Matulewicz


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Julia Matulewicz wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór pracowników