BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2019-1004

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Stażysta w Sekcji Epidemiologii


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Julia Matulewicz


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Julia Matulewicz wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg 2019-09-23

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata / kandydatkę do pracy na stanowisko: Stażysta w Sekcji Epidemiologii

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk; 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195

Wszystkie informacje niezbędne wymagania, pożądane wymagania, główne obowiązki, wymagane dokumenty w załączniku poniżej.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 27.09.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Magdalena Rudzik  telefon 55-232-74-31.

pełny zakres obowiązków w załączniku poniżej:

Elbląg 2018-12-10

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Starszego referenta ds. pracowniczych i gospodarczych.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Magdalena Rudzik


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Rudzik wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

Elbląg 2018-12-10

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Młodszego Asystent w sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Katarzyna Szwagierek


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Szwagierek wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

Elbląg 2018-11-14

          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata / kandydatkę do pracy na stanowisko: Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk; 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195

Wszystkie informacje niezbędne wymagania, pożądane wymagania, główne obowiązki, wymagane dokumenty w załączniku poniżej.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 26.11.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz telefon 55-232-74-31.

Elbląg 2018-11.14

          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata / kandydatkę do pracy na stanowisko: Starszego Referenta ds. pracowniczych i gospodarczych.

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk; 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195

Wszystkie informacje niezbędne wymagania, pożądane wymagania, główne obowiązki, wymagane dokumenty w załączniku poniżej.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 26.11.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz telefon 55-232-74-31.

 

Elbląg 2018-10-15

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko stażysta/młodszy asystent w sekcji Higieny Komunalnej.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Aleksandra Kruk


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Aleksandra Kruk wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

 

Elbląg 2018-10-15

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko stażysta/młodszy asystent w sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Katarzyna Wójcik


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Wójcik wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

 

Elbląg 2018-10-15

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko stażysta/młodszy asystent w sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Patrycja Pokrątka


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Patrycja Pokrątka wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

Nabór pracowników