BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Nabór na stanowisko Starszego referenta ds. pracowniczych i gospodarczych

Elbląg 16 października 2017 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko

Radca prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany

Pan Tadeusz Krzysztof Jakubowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Wybrany kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydat posiada udokumentowane wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w różnych instytucjach stosujących prawo administracyjne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pan Tadeusz Krzysztof Jakubowski wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

 

                                                                                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Elbląg 24 października 2017 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko

Starszego Referenta ds pracowniczych i gospodarczych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany

Pani Kamila Kozłowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.  W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kamila Kozłowska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

 

                                                                                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

Nabór pracowników

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Komunalnej

Elbląg 2017-10-10

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent
w Sekcji Higieny Komunalnej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Natalia Bobowska


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Natalia Bobowska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.
 

Roztrzygnięcie naboru na stanowisko Referent ds finansowych

Elbląg 2017-10-09

 

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta ds. finansowych w PSSE w Elblągu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zastała wybrana

Pani Ewa Tomkowicz

Uzasadnienie wyboru

             Wybrana kandydatka spełnia wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ewa Tomkowicz wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.