BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

 

Elbląg 2018-03-14

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko stażysta/młodszy asystent w sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Agnieszka Kagulire-Płoskońska


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Kagulire-Płoskońska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

Elbląg 2018-03-14

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszy referent ds pracowniczych i gospodarczych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Dagmara Gietka


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Dagmara Gietka wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

Elbląg 16 stycznia 2018 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko

Stażysty/Młodszego Asystenta w Sekcji Higieny Żywienia i Przedmiotów Użytku w PSSE w Elblągu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana

Pani Joanna Wróblewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Wybrana kandydat spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.  W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Joanna Wróblewska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

Nabór pracowników

Elbląg 2017-10-10

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent
w Sekcji Higieny Komunalnej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Natalia Bobowska


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Natalia Bobowska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.
 

Elbląg 2017-10-09

 

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta ds. finansowych w PSSE w Elblągu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zastała wybrana

Pani Ewa Tomkowicz

Uzasadnienie wyboru

             Wybrana kandydatka spełnia wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ewa Tomkowicz wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.