BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018-03-19

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przekazuje informację otrzymaną od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego sprawie organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych
do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy kursu dla kandydatów na klasyfikatora grzybów świeżych, który odbędzie się w dniach 17-19.05.2018 r. w Karpicku koło  Wolsztyna. Informacje dotyczące powyższego kursu zaleca się upowszechnić m.in. wśród osób zainteresowanych przedmiotowym zagadnieniem, wśród zarządców targowisk miejskich itp.

W załączeniu ulotka dotycząca kursu.