BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Wyniki Konkursu „Młodość wolna od tytoniu”

Już są wyniki Konkursu „Młodość wolna od tytoniu”. To konkurs o tematyce antynikotynowej w którym wzięły udział dzieci i młodzież z Elbląga oraz powiatu elbląskiego.

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, było  zachęcenie uczniów do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Inicjatywa powiązana jest ze Światowym Dniem Bez Papierosa, który przypada 31 maja. 

Otwarcie wystawy pokonkursowej, podsumowanie oraz rozdanie nagród i dyplomów  laureatom odbyło się 31 maja o godz. 11.00 w holu głównym CSE „Światowid”.

Konkurs był skierowany do szkół podstawowych z Elbląga i całego powiatu elbląskiego. Na tegoroczną edycję wpłynęło 66 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Konkurs miał charakter powiatowy, a udział w nim był bezpłatny.

           

Komisja konkursowa, po analizie prac konkursowych, postanowiła przyznać:

W kategorii klas IV-VI

Nagrody

I miejsce - Julii Garbaczewskiej ze Szkoły Podstawowej w Błudowie

II miejsce - Mai Lewkowicz ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu

III miejsce - Patrykowi Kisielowi ze Szkoły Podstawowej w Młynarach

Wyróżnienia

Julii Hainisch ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Elblągu

Kornelii Kwapisz ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Elblągu

Piotrowi Niemczykowi ze Szkoły Podstawowej w Milejewie

 

W kategorii klas VII-VIII

Nagrody

I miejsce - Julii Pośpiech ze Szkoły Podstawowej w Godkowie

I miejsce - Julii Zagórskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu

II miejsce - Julii Kopanii ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu

III miejsce - Katarzynie Sosnowskiej ze Szkoły Podstawowej w Godkowie

 

Wyróżnienia

Katarzynie Animuckiej ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu

Gabrieli Jaczewskiej ze Szkoły Podstawowej w Godkowie

Roksanie Jurgielewicz ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu

Oliwierowi Kobylarzowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie

Nataszy Koniecznej ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu

                  

Konkurs „Młodość wolna od tytoniu” oceniło jury w składzie:

Danuta Celmer starszy asystent PZiOZ PSSE w Elblągu

Izabela Ostasz młodszy asystent PZiOZ PSSE w Elblągu

Ewa Bednarska Siwilewicz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu

Paula Załuska Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.

   

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez:

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Rotary Club Elbląg Centrum

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

Państwową Inspekcję Sanitarną

„Młodość wolna od tytoniu” to tytuł konkursu, który organizowany jest z myślą o dzieciach i młodzieży z Elbląga oraz powiatu elbląskiego. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu o tematyce antynikotynowej.

 

     Głównym celem konkursu, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”,  jest zachęcenie uczniów do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Inicjatywa powiązana jest ze Światowym Dniem Bez Papierosa, który przypada na 31 maja.

       Chcemy budować w świadomości młodzieży wizerunek człowieka, który nie pali papierosów i czuje się z tym dobrze. Wyliczanie zagrożeń i szkodliwych skutków płynących z palenia, tylko do pewnego stopnia zniechęca od sięgnięcia po papierosa. Poprzez zadanie konkursowe, chcemy zachęcić młode pokolenie do zastanowienia się nad plusami życia w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego.

         Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z miasta Elbląga i całego powiatu elbląskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac uczniów, a każdy autor może zgłosić 1 pracę. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat w formacie A3 o tematyce antynikotynowej. Praca może być wykonana w technikach rysunkowych, malarskich lub collage z wyłączeniem użycia materiałów sypkich tj. kasz, makaronu, piasku, itp. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Konkurs ma charakter powiatowy, a udział w nim jest bezpłatny. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi.

Konkurs rozgrywany będzie w 2 kategoriach:

            Kategoria I – dzieci w klasach IV-VI

            Kategoria II – dzieci w klasach VII-VIII

Prace należy nadsyłać do 17.05.2019 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć poniżej w załącznikach.

       Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w CSE „Światowid”. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora (www.psseelblag.nowybip.pl) 24.05.2019 r.

Szczegółowych informacji udziela Izabela Ostasz pod nr telefonu 55/232-74-31 w. 111 lub pocztą elektroniczną:  pzioz.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl.