BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty dotyczące chorób odzwierzęcych

            Na podstawie art.51 ust.5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U. 2014 r. poz.1539 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o stwierdzeniu chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania:

              - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 09 lutego 2019 roku u dzika odstrzelonego w dniu 08 lutego 2019 roku w obwodzie łowieckim nr 188 w okolicy miejscowości Rejsyty, gmina Rychliki. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Mariana Oskrobę, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Dworcowa, nr 24, 14-400 Elbląg. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.

            - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 09 sierpnia 2018 roku u dzika odstrzelonego w dniu 07 sierpnia 2018 roku w obwodzie łowieckim nr 188 w okolicy miejscowości Rejsyty, gmina Rychliki. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Mariana Oskrobę, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Dworcowa, nr 24, 14-400 Elbląg. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.

            - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 28  lutego 2018 roku u dzika odstrzelonego w dniu 26 lutego 2018 roku w obwodzie łowieckim nr 189 w okolicy miejscowości Krupin, gmina Rychliki. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Jacka Woźniaka, Gabinet Weterynaryjny "Agro-Janów" , ul. Grunwaldzka, nr 108, 82-300 Elbląg. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.

            - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 24  lutego 2018 roku u dzika odstrzelonego w dniu 23 lutego 2018 roku w obwodzie łowieckim nr 189 w okolicy miejscowości Krupin, gmina Rychliki. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Jacka Woźniaka, Gabinet Weterynaryjny "Agro-Janów" , ul. Grunwaldzka, nr 108, 82-300 Elbląg. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.