BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty dotyczące chorób odzwierzęcych

Na podstawie art.51 ust.5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U. 2014 r. poz.1539 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o stwierdzeniu chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania:

- włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 09 października 2017 roku u dzika odstrzelonego w dniu 06 października 2017 roku w obwodzie łowieckim nr 151 w okolicy miejscowości Węzina, gmina Elbląg. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Jacka Woźniaka, Gabinet Weterynaryjny "Agro-Janów" , ul. Grunwaldzka, nr 108, 82-300 Elbląg.

- włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 21 sierpnia 2017 roku u dzika odstrzelonego w dniu 10 sierpnia 2017 roku w obwodzie łowieckim nr 89 w okolicy miejscowości Cieplice, gmina Elbląg. Badanie przeprowadzone zostało w Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Karolinkach, ul. Rolnicza, nr 2, 63-910 Miejska Górka.

- włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 7 kwietnia 2017 roku u dzika odstrzelonego w dniu 7 kwietnia 2017 roku w obwodzie łowieckim nr 86 w okolicy miejscowości Łęcze, gmina Tolkmicko. Badanie przeprowadził lekarz wet. Jacek Woźniak, Gabinet Weterynaryjny "Agro-Janów" ul. Grunwaldzka 108 82-300 Elbląg. Tusza dzika została przekazana do utilizacji.