BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

 

U w a g a     K L E S Z C Z E   ! ! ! ! !

 

      "Zagrożenie ukąszeniem kleszcza dotyczy nie tylko lasu. Może ono nastąpić także w przydomowym ogródku lub parku miejskim. Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla każdego – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ponieważ ukłucie często nie zostaje zauważone przez człowieka, z powodu właściwości znieczulających śliny kleszczy, bardzo ważne, aby podejmować właściwe działania profilaktyczne” - jak informuje w komunikacie Główny Inspektor Sanitarny. Kleszcze wywołują groźne dla zdrowia choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Zbliżają się upały. Jeżeli będziecie szukali ochłody w lesie lub nad wodą nie zapominajcie o kleszczach, które są aktywne aż do października. 

        Jak podają media, tylko do 30 kwietnia w całej Polsce odnotowano aż 4 674 przypadki boreliozy. Ich liczba z pewnością jeszcze wzrośnie, ponieważ sezon dopiero przed nami.

       Kleszcze żyją zazwyczaj w środowisku lekko wilgotnym, obfitym w roślinność: w lasach i na ich skraju, w zagajnikach, zaroślach, na łąkach, pastwiskach i leśnych polanach, na obszarach porośniętych paprociami, jeżynami, leszczyną, nad brzegami rzek, jezior i stawów.

Występuje na różnych wysokościach nad ziemią:

  1.        Larwa - około 30  cm (atakuje małe ssaki)
  2.        Nimfa - około 1  metra
  3.        Imago (postać dojrzała) - 1,5 do 2  m (atakuje duże ssaki)

       Kleszcz w każdym stadium rozwojowym - jako larwa, nimfa i imago (postać dojrzała), musi chociaż raz wyssać krew kręgowca, by móc przejść do następnego stadium. Cykl rozwojowy pokolenia kleszczy trwa średnio 2 lata.

        Na terenie Polski wykryto 25 gatunków, z których 20 występuje stale, zaś pozostałe pięć jest zawlekanych przez ptaki i inne zwierzęta z różnych, nieraz odległych regionów. Jednak największe znaczenie medyczne i weterynaryjne mają w naszym kraju: obrzeżek gołębi, kleszcz pospolity i kleszcz lakowy.

W naszym klimacie można wyróżnić dwa szczyty aktywności kleszczy:

  •             Wiosenny     -  kwiecień - maj
  •             Późno letni   -  sierpień - wrzesień

Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób, np.:

  •          Kleszczowe zapalenie mózgu KZM
  •          Borelioza

Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje na temat kleszczy, wywoływanych chorób, sposobów ochrony i szczepień.