BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018-06-20

 

JUŻ MOŻNA PŁYWAĆ W BASENIE

"FOLWARK HOTEL & SPA"

 

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, po dokonaniu analizy badań laboratoryjnych próbek wody basenowej z systemu cyrkulacji oraz wody w niecce basenowej w hotelu "KADYNY FOLWARK HOTEL & SPA" stwierdza przydatność wody do kąpieli w niecce basenowej w wymienionym hotelu.

Decyzja z uzasadnieniem poniżej w załączniku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg 2018-02-12

 

Zbiorcza ocena jakości wody w basenach w roku 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o jakości wody w basenach.

  • Aqua SPA – Hotel Młyn przy ul. Kościuszki 132 w Elblągu
  • Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” przy ul. Moniuszki 25 w Elblągu
  • ,,Folwark Hotel & SPA" w Kadynach 18, gm. Tolkmicko
  • Hotel „Elbląg” w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-59
  • Hotel „Srebrny Dzwon” w Kadynach 31, gm. Tolkmicko.

            Jednocześnie PPIS w Elblągu przypomina, że zgodnie z wymaganiem § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).  zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.