BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

WODOCIĄG SAKÓWKO

 

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu przesyła w załączeniu decyzję nr 16/18 z dnia 26,11.2018 r., dot. warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Sakówko. Jednocześnie tut. PPIS przypomina, ze zgodnie z § 26 ust. 3 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), w przypadku stwierdzenia przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego warunkowej przydatności wody do spożycia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "..... przekazuje odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych, mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia...." . Ponadto PPlS w Elblągu informuje, że w związku z brakiem wydanych w decyzji nr 16118 zaleceń i ewentualnych ograniczeń korzystania z wody w wodociągu sieciowym Sakówko gm. Pasłęk komunikatu, o którym mowa w § 26 ust, 1 w/w rozporządzenia, nie wydaje się.

poniżej decyzja nr 16/18