BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2016-12-22

 I. Informacje istotne dla petenta.

  1. Sprawy dot. ekshumacji i sprowadzenia zwłok.

a) dokumenty i inne wymagania dot. ekshumacji zwłok Wnioskodawca składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o przeprowadzenie ekshumacji, zawierający:

  • dane osobowe zmarłego,
  • datę urodzenia i zgonu,
  • przyczynę zgonu(w przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej obowiązuje 2-letni zakaz ekshumacji),
  • stopień pokrewieństwa wnioskującego w stosunku do zmarłego(prawo do ekshumacji mają najbliżsi krewni, tj. małżonek, krewni wstępni i zstępni itd.),
  • wskazanie miejsca pochowania zwłok przed ekshumacją,
  • zgody zarządów cmentarzy wydających i przyjmujących ekshumowane zwłoki,
  • wskazanie zakładu pogrzebowego dokonującego ekshumacji i przewozu zwłok,
  • określenie dokładnej daty ekshumacji (godziny, dnia, miesiąca i roku),

Ekshumacje wykonuje się tylko w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

b) dokumenty i inne wymagania dot. przewozu zwłok bezpośrednio po zgonie:

  • przewóz zwłok na odległość do 60 km nie wymaga zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – przewozu dokonuje zakład pogrzebowy przy użyciu specjalistycznego środka transportu,  

Dodatkowe informacje do uzyskania w Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Elblągu ul. Królewiecka 195  pok.10

 

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację w zakładce Wzory dokumentów .........