BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
82-300  Elbląg   ul. Królewieckiej 195
Dni urzędowania: Poniedziałek - Piątek   w godzinach 7.25 - 15.00
Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia
+48 222 500 115
Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
Telefony alarmowe czynne całą dobę
666-191-965,    736 365 614,
666 191 783
NOWE GODZINY PRACY PSSE W ELBLĄGU
DNI ROBOCZE (Pon.-Pt.) - 7:30 - 19:00; Dni świąteczne 8:00 - 15:00
KORONAWIRUS - ZALECENIA BRANŻOWE
KORONA WIRUS - III ETAP ODMROŻENIA - INFORMACJE
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania GASTRONOMII
Zalecenia w sprawie postępowania z bielizna/pościelą osób przebywających w Szpitalach/Izolatoriach
pod poniższym linkiem znajdą Państwo informacje, zalecenia, rekomendacje dotyczące poszczególnych branż
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

KORONAWIRUS - ODPOWIEDZI

wszystko na temat koronawirusa, odpowiedzi najczęściej pojawiające się pytania - pod linkiem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA OD 6 MAJA 2020 ROKU - INFORMACJE

Hotele, Pensjonaty - inne miejsca noclegowe

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury

Klimatyzacje i systemy wentylujące

OGŁOSZENIE STANU EPIDEMII na Terenie RP - WERYFIKACJA OSÓB

 

 
 
 

Organem Założycielskim Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma swoją siedzibę

w  Elblągu  przy  ul. Królewieckiej 195.

PSSE mieści się w budynku stanowiącym własność UM w Elblągu,  (III i IV piętro).

Podstawa prawna działalności i kompetencjach zawarta jest w: 

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 59 ).
  • Zarządzenie MZ z dnia 29.02.2002 r. w sprawie nadania Statusu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. MZ Nr. 11, poz. 64 z póź. zm.) - załącznik Nr 5.
  • Rozporządzenie MZ z dnia 09.09.2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2002 Nr 162, poz. 1342 z późn. zm.). 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest mgr inż. Marek Jarosz - specjalista z zakresu higieny i epidemiologii. 

SKARGI I WNIOSKI:  Skargi, wnioski i petycje do Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można składać codziennie w godzinach urzędowania , bezpośrednio na piśmie, drogą elektroniczną (mail) lub osobiście do protokołu. 

W sprawach skarg, wniosków i petycji

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

przyjmuje w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 do 15.30 .

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE PRZYJMUJE ORAZ UDZIELA INFORMACJI PRACOWNIK SEKRETARIATU POKÓJ NR 2.